Vedtekter

Vedtektene vedtas av Kvalitetsutvalget i Norlandia Barnehagene. Barnehagens samarbeidsutvalg forelegges vedtektene til uttalelse før disse vedtas endelig.

 Vedtektene gir opplysninger av betydning for foreldrenes forhold til barnehagen:

  • Eierforhold

  • Formål

  • Kriterier for opptak

  • Samarbeidsutvalget

  • Barnehagens åpningstid


Foreldre/foresatte blir skriftlig varslet om vilkårsendringer minst 2 måneder før disse iverksettes.


Vedtekter Norlandia Sjøflyhavna bhg 2020