Avdelinger

Barnehagen består av 10 avdelinger. Hver av disse har kompetente ansatte som er opptatt av å tilrettelegge for et kreativt og lekent læringsmiljø. Med mange småbarn vil det pedagogiske fokuset være rettet på omsorg, trygghet, tilknytning og språk.

GEFION
Barnegruppa på Gefion består av 9 barn fra 0-2 år.

KALYPSO
Barnegruppa på Kalypso består av 9 barn fra 0-2 år.

MERMAID
Barnegruppa på Mermaid består av 9 barn fra 0-2 år

NAUTILUS
Barnegruppa på Nautilus består av 10 barn fra 0-2 år.

NEPTUN
Barnegruppa på Neptun består av 9 barn fra 0-2 år.

PONTUS
Barnegruppa på Pontus består av 9 barn fra 0-2 år.

HYDRA
Barnegruppa på Hydra består av 10 barn fra 2-3 år.

TRITON
Barnegruppa på Triton består av 10 barn fra 2-3 år.

POSEIDON
Barnegruppa på Poseidon består av 18 barn fra 2-6 år og 5 ansatte.

NEMO
Barnegruppa på Nemo består av 18 barn fra 2-6 år