Norlandia Sjøflyhavna barnehage

Velkommen til en unik barnehage med særpreg i fantastiske omgivelser, sentralt ved sjøen på Fornebu - Snarøya (tidligere Child Planet Atlantis barnehage). Her kombinerer vi et eventyrlig inne- og utemiljø, som daglig inviterer til lek og fysisk motoriske utvikling, Kosthold og ernæring står sentralt med egen kokk og alle måltider hver dag.

Sjøflyhavna barnehage er en del av Norlandia barnehagene, en internasjonal aktør med barnehager i Norden. Vi er opptatt av kvalitet, og den oppstår i hverdagen! Skapt av oss og opplevd av våre brukere.

  • Forskning viser at barnehager av høy kvalitet har positiv effekt på livskvaliteten hele livet, og dette tar vi på alvor. Barn som får utvikle sine empatiske evner og tro på seg selv vil møte verden med tillit og utforskende nysgjerrighet. Vi byr på et rikt oppvekstmiljø med aktiviteter som gir gode utfordringer, omsorg og trygghet.
  • Forskning har dokumentert at fysisk aktivitet stimulerer barns evne til å ta til seg ny kunnskap.
  • Friluftsliv og fysiske saktiviteter gir en bedre fysisk og psykisk helse, samtidig som det øker barnas evne til sosialisering og samspill.